Mistanke om ILA ved Nordnes i Alta

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10791 Nordnes i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Cermaq Norway AS driver med oppdrett av laks.

Cermaq Norway AS varslet Mattilsynet 7. juli 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Nordnes.

– Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stille laboratoriediagnose.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet der, må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom. Mistanken blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Ved bekreftet mistanke, vil det om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.