Utsetter fristen for å kjøpe laksevekst

Illustrasjonsfoto: Erik Roed / Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og sjømatministeren utsetter tidsfristene for oppdrettere til å kjøpe vekst og melde seg på til auksjonen av laksevekst.

– Av ulike årsaker har enkelte selskaper oversittet fristene for å delta i kjøp av laksevekst. Nå endrer vi tidsfristene slik at næringsaktører som ennå ikke har meldt seg, får en ny mulighet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

– Desto flere selskaper som tar del i veksten, desto flere steder langs kysten kan vi få økt verdiskapning og sysselsetting, sier Ingebrigtsen.

Det har vist seg at enkelte selskap har oversittet fristene for å melde seg på i kjøp av økt produksjonskapasitet for oppdrett av laks, ørret og sjøørett etter «Trafikklyssystemet».

Derfor endrer Nærings- og fiskeridepartementet nå den såkalte auksjonsforskriften og kapasitetsjusteringsforskriften med nye frister.

Ny frist for å melde deltakelse i auksjonen som skal avholdes 18. august, vil være tirsdag 21. juli. Ny frist for selskap som har oversatt fristen for å kjøpe vekst til fastpris, eller såkalt unntaksvekst, vil være 24. juli.

Disse endringene medfører ikke noen endring i det samlede volumet som blir tilgjengelig for salg.