Horda Pioneer overlevert til Hordalaks

Brønnbåten Horda Pioneer. Foto: Aas Mek. Verksted AS

Rederiet Hordalaks AS fikk fredag overlevert en ny brønnbåt fra Aas Mek. Verksted AS. «Horda Pioneer» har en lastekapasitet på 3.000 m2 og skal kunne frakte 450 tonn med levende laks.

Brønnbåten, som er av typen AAS 3002 ST og verftet sitt nybygg nr. 203, er 76,96 meter lang og 17,80 meter bred. Dåpen vil finne sted i løpet av høsten.

Hordalaks AS er eid av Kerko Shipping AS, KF oppdrett AS, Blom fiskeoppdrett AS, Fylkesnes fisk AS, Fremskridt laks AS og Engesund fiskeoppdrett AS.

Transport og behandling av fisk

«Horda Pioneer» er utstyrt for transport av smolt og slaktefisk, i åpent eller lukket system, samt for ferskvannsbehandling for avlusing og behandling mot fiskesykdommen AGD (amøbegjellesykdom). Fartøyet er utstyrt med UV- og filteranlegg, for rensing og behandling av alt sirkulasjonsvann, herunder utskilling av lus ved avlusing av fisken.

Båtens lastekapasitet på 3000 m3, er fordelt på to rom med skyveskott og system for trykklossing. Videre er det installert et helautomatisk system for vask og desinfisering, av både lasterommene og mye av det andre utstyret.

Om bord er også et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting, via 2 store sorteringsmaskiner, med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykksrom som er en del av lastesystemet.

På dekk er det montert fire hydrauliske kraner, for håndtering av lasteslanger og assistanse ved merdene.

Utstyr for lukket transport

Til bruk ved lukket transport av levende fisk, har «Horda Pioneer» anlegg både for avgassing av vannet i brønnene og for tilsetning av oksygen.

Videre er det installert RSW-anlegg, for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system.

Fremdriftsmaskineri og strømforsyning

Det er installert en hovedmotor på 1920 kW, som skal gi skipet en servicefart på 12,5 knop. For best mulig manøvrering, er det montert tre sidepropeller, en forut på 600 kW, og to akter, herav en på 200 kW og en på 300 kW.

Strømforsyningen besørges av to aggregater, som begge er på 1550 kW, samt av et eget havneaggregat på 374 kW.

Hoveddimensjoner for «Horda Pioneer»

  • Lengde o.a.: 76,96 meter
  • Lengde p.p : 74,53 meter
  • Bredde: 17,80 meter
  • Dybde i riss: 5,90 meter
  • Tonnasje: 2964 tonn
  • BT: 3000 m3
  • Innredning for 12 personer