Mistanke om Marteilia refringens i blåskjell i Fjaler

Blåskjell. Arkivfoto: Havforskningsinstituttet

Det er mistanke om Marteilia refringens i prøver av blåskjell fra lokalitet 14715 Bortheim i Fjaler kommune i Vestland fylke.

Det melder Mattilsynet.

– Veterinærinstituttet har varslet om grunnlag for mistanke om Marteilia refringens i prøver fra blåskjell fra lokalitet 14715 Bortheim. Mistanken er stilt på grunnlag av strukturer morfologisk forenlig med Marteilia sp. ved histopatologisk undersøkelse og påvist Marteilia refringens ved PCR-undersøkelse, skriver Mattilsynet

I lys av funnene på lokalitet 14715 Bortheim, utvider Veterinærinstituttet undersøkelsene av innsendt prøvemateriale fra lokalitet 19476 Gjelet.

Prøvemateriale vil bli sendt til EU-referanselaboratoriet IFREMER i Frankrike, for verifisering og sekvensering.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til skjelloppdrett eller høsting av skjell, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Det vil si at man for eksempel ikke må flytte eller kaste blåskjell og østers fra dette området til andre steder. Dette gjelder også ville skjell.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokalitetene Bortheim og Gjelet ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av blåskjell og østers uten særskilt tillatelse.

Om Marteiliose

Marteiliose er en sykdom på blåskjell og østers forårsaket av Marteilia refringens. Sykdommen er listeført i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr og forekommer vanligvis ikke i Norge. Dersom sykdommen blir påvist, vil det bli iverksatt tiltak for å bekjempe utbruddet.

Mattilsynet presiserer at sykdommen er ufarlig for mennesker.