NTS vurderer å skille ut og børsnotere serviceflåten

Brønnbåten MS Steigen er en av båtene i flåten til Norsk Fisketransport AS. Foto: Havyard

Styret i NTS ASA har i dag besluttet å gjennomføre en strategisk gjennomgang av sine virksomheter innenfor brønnbåt, servicefartøy og sjøfrakt for å posisjonere selskapene for videre vekst.

Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

NTS ASA er et integrert havbrukskonsern med operasjonelle datterselskaper innen oppdrett og service til havbruksnæringen.

I mai 2020 ble den islandske oppdrettsvirksomheten Ice Fish Farm, hvor NTS ASA er hovedeier, notert på Merkur Market. Videre eier NTS ASA oppdrettsvirksomhet i Midt-Norge gjennom Midt-Norsk Havbruk, og akvaservicevirksomhet gjennom Norsk Fisketransport, FrøyGruppen og NTS Shipping. NTS ASA er i tillegg største aksjonær i Norway Royal Salmon ASA.

– Ledende innen akvaservice

NTS fremholder i meldingen at selskapet gjennom sin akvaservicevirksomhet, er en ledende leverandør av kritiske infrastrukturtjenester til havbruksnæringen i Norge. og videre at selskapet har god geografisk diversifisering, et bredt servicetilbud, en moderne flåte med 17 brønnbåter, 64 servicefartøy og 4 skip innen sjøtransport og rundt 700 dedikerte og spesialiserte akvaservice medarbeidere.

– NTS ønsker å ta en aktiv rolle i å videreutvikle og realisere potensialet i den raskt voksende servicenæringen. Virksomheten opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og ser betydelige vekstmuligheter fremover. I forbindelse med den strategiske gjennomgangen vil det vurderes å børsnotere virksomheten separat, skriver selskapet.

NTS vil oppdatere markedet med status på den strategiske gjennomgangen så fort denne er ferdigstilt.

Danske Bank Corporate Finance er engasjert som finansiell rådgiver for NTS ASA.

Mowi vurderer aksjesalg

Da Mowi ASA sist uke la frem resultatet for 2. kvartal, ble det kjent at Mowi åpner for salg av sin 50 prosents eierandel i rederiet DESS Aquaculture Shipping AS. Det er i skrivende stund ukjent om den gjennomgangen NTS nå skal foreta, har direkte sammenheng med det mulige salget fra Mowi ASA.