Miljøovervåking etter lakserømminger i Nord-Norge

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet følger opp tidligere rømmingshendelser, meldt inn av Mowi ASA og Salmar Farming AS i de nordligste fylkene, med pålegg om miljøovervåking.

Nordland

Mowi ASA meldte 18. juni inn en hendelse med hull i not ved lokaliteten Brattholmen i Herøy i Nordland. Omfanget av rømmingen er ikke avklart. Fisken var ca 3 kilo i snittvekt på rømmingstidspunktet.

– Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i fire vassdrag etter hendelsene. Det dreier seg om Vefsnavassdraget, Ranavassdraget, Røssåga og Fustavassdraget. De to førstnevnte av disse har status som nasjonale laksevassdrag, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding.

Manko på 7900 fisk i Troms og Finnmark

Salmar Farming AS meldte 16. januar og 2. februar inn hendelser med hull i not ved lokaliteten Borvika ved Sørøya. Selskapet har nylig foretatt opptelling på lokaliteten, denne viser en manko på rundt 7 900 fisk i de to merdene. Størrelsen på fisken var om lag 2 kilo på rømmingstidspunktet.

– Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i to vassdrag, Altaelva og Repparfjordselva, etter hendelsene. Begge elvene har status som nasjonale laksevassdrag, skriver direktoratet videre i meldingen.

Les også: Ny lakserømming fra SalMar ved Sørøya