Lakserømming i Nærøysund i Trøndelag

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Mowi ASA i Nærøysund i Trøndelag.

Mowi meldte 9. september om rømming fra lokaliteten Storvikbukta i Nærøysund kommune i Trøndelag. Dykkere oppdaget hull i not i forbindelse med en rutineinspeksjon. Selskapet driver gjenfangst i området og har så langt gjenfanget 29 laks.

– Fiskeridirektoratet har gitt pålegg om telling av fisk og opptak av not, og er i dag på inspeksjon på lokaliteten, opplyser direktoratet i en melding.

Ønsker tips

Tips om fangster av oppdrettsfisk, kan meldes inn til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral (FMC).