Mistanke om ILA ved Bjørlykkestranda i Vanylven

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 22455 Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke, hvor Mowi ASA driver oppdrett av laks.

– Mowi varslet Mattilsynet 10. september 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Bjørlykkestranda. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved eksternt laboratorium etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver, slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende resultat vil foreligge om noen dager.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Bjørlykkestranda ligger i en overvåkingssone for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner i Møre og Romsdal. Kontrollområdeforskriften ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i februar 2020. Dersom mistanken blir bekreftet, vil det om kort tid opprettet et utvidet kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.