Salmon Evolution noteres på Merkur Market

Salmon Evolution ble notert på Merkur Market med første handelsdag 18. September 2020. Fra venstre: Styremedlem Glen Bradley, Hallgeir Øyen, Olav Johan  Lyngstad, Arild Viken, Kamilla Mordal Holo, Hans Petter Mortveit, Oddvar Repstad, Ingjarl Skarvøy, CEO Håkon A. Berg, styreleder Tore A. Tønseth, styremedlem Kristofer Reiten, styremedlem Frode Kjølås, styremedlem Peder Stette. Foto: Marthe Harstad

Etter en vellykket emisjon hvor Salmon Evolution Holding AS hentet inn 500 millioner kroner, ble selskapets aksjer i dag tatt opp til handel på Merkur Market. Aksjen vil handles under tickerkoden SALME-ME.

– Vi er svært fornøyde med at emisjonen tidligere denne måneden vekket betydelig interesse hos både norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer. Vi er stolte av at Salmon Evolution fra og med i dag kan handles på Merkur Market, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution, i en pressemelding.

– Vi spretter ingen champagnekorker i dag. Vi er ydmyke for at dette kun er et av mange steg i en prosess der vår klare ambisjon er å bygge et oppdrettsselskap som skal være med på å prege den globale laksenæringen. Vi mener vi har det som skal til for å lykkes, fortsetter Berg.

Salmon Evolution er et landbasert lakseoppdrettsselskap, med sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy i Møre og Romsdal. Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk per år, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn. Selskapets globale utvidelsesplan innebærer en totalproduksjon på cirka 70.000 tonn årlig.

Kapitalen som ble hentet i emisjonen som ble fullført den 4. september i år, skal blant annet benyttes til å finansiere første byggetrinn, videreutvikle prosjektet og til generelle bedriftsformål.

– Med noteringen på Merkur Market har vi fått et nytt og effektivt virkemiddel for å sikre videre kapitaltilførsel til markedspris, samtidig som vi reduserer risikoen for dagens- og fremtidige aksjonærer, sier Berg.

Han legger til at noteringen på Merkur Market, bidrar til en ordnet og transparent handel av selskapets aksjer i et velfungerende system, og som samtidig er tilpasset selskapets størrelse og behov i dag.

Salmon Evolution har benyttet Pareto Securities, DnB Markets og Sparebank1 Markets som finansielle rådgivere, og Bahr som juridisk rådgiver i prosessen knyttet til kapitalinnhenting og noteringen på Merkur Market.