Fjerner eierløse blåskjellanlegg på Vestlandet

Blåskjellanleggene har stått i sjøen uten eiere og tilsyn i flere år – og utgjør skjulte farer for både skipstrafikk og miljø. Kystverket leder nå et opprenskingstokt på Vestlandet for å fjerne mange av disse. Foto: eSEA Marine

Kystverket rydder i disse dager gamle blåskjellanlegg fra fjordene i Vestland fylke. Så langt er 7,5 tonn marint søppel tatt opp fra sjøen.

Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og har stått i sjøen i lang tid, og utgjør en sikkerhetsrisiko for både skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri. Store mengder tauverk, kjetting og blåser blir nå ryddet og levert på godkjente avfallsmottak. All biomasse, i hovedsak blåskjellrester, blir værende i sjøen.

Uten tilsyn

Opprydningen gjennomføres fordi anleggene utgjør en sikkerhetsrisiko langs kysten. I tillegg kan de bli til hinder for både fremkommelighet og miljø. Ved å fjerne disse, unngår man at de driver ut i skipsleia, hvor det går nyttetrafikk og fritidsbåter.

– Gjennom dette prosjektet får vi fjernet mye marin forsøpling og forurensning som ikke synes fra overflaten. Det er også funnet langt mer enn hva det kartleggingen som ble foretatt i vår skulle tilsi, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket i en pressemelding.

Mange eierløse anlegg

De eierløse anleggene er et resultat av en feilslått satsing på oppdrett av blåskjell rundt årtusenskiftet. Selskapene som en gang eide anleggene er slettet fra Brønnøysundregisteret og det finnes ingen konkursbo med midler til opprydning.

– Vi jobber nå med å fjerne en rekke av disse eierløse anleggene. Kystverket og Fiskeridirektoratet har tidligere kjørt liknende opprenskningstokt som det vi gjennomfører i år, sier Andreassen.

Prosjektet er finansiert ved hjelp av korona-midler, for å styrke av aktiviteten i bygg- og anleggssektoren samtidig som en får utført viktige tiltak. Kystverket leder prosjektet, og har leid inn firmaet eSEA Marine som har spesialisert seg på opprydning i havet og som står for selve operasjonen på Vestlandet.

Her rydder Kystverket eierløse blåskjellanlegg i perioden oktober-desember:

  • Eikeland – Sveio kommune
  • Kvannskjæret – Kinn kommune
  • Menes – Sogndal kommune
  • Skarsvågen utenfor Bergen – Alver kommune
  • Indrekommana – Vik kommune
  • Lindetoneset utenfor Bergen – Alver kommune
  • Hamnen – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune
  • Furevikklubben – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune