Nesten 60 prosjekter fikk Enova-støtte i oktober

SATSER: Stadig flere oppdrettsanlegg tar i bruk batteripakker for å redusere utslipp fra fôrflåtene. Foto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council
SATSER: Stadig flere oppdrettsanlegg tar i bruk batteripakker for å redusere utslipp fra fôrflåtene. Foto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Oppdrettsnæringen i Nord-Norge står bak en stor andel av prosjektene i siste tildelingsrunde, der 59 industriprosjekter fikk totalt 50,7 millioner kroner i støtte gjennom Enovas støttetilbud til energi- og klimasatsinger i industrien.

Med det har totalt 199 prosjekter mottatt støtte gjennom programmet.

– Dette er den utlysningsrunden vi har mottatt flest søknader til i år. Det er gledelig å se at omstillingsviljen er høy i industrien selv om det er en krevende tid for mange, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova i en pressemelding.

Støttetilbudet Energi- og klimasatsinger i industrien, retter seg mot all industriell virksomhet i Norge, og skal bidra til at tilgjengelige nullutslippsløsninger tas i bruk i større grad enn i dag. Som følge av ekstramidlene Enova ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke, har Enova styrket industrisatsingen både gjennom ytterligere søknadsrunder, flere temaer og lavere terskel for å kunne søke støtte. Dermed er det blitt mulig å støtte enda flere prosjekter og oppnå en raskere markedsutvikling for grønne teknologier i retning en fossilfri industri.

Totalt har Enova nå innvilget mer enn 260 millioner kroner gjennom støttetilbudet som ble etablert for halvannet år siden.

– Regjeringens ekstrabevilgning til Enova under koronakrisen har gjort det mulig for Enova å styrke sin industrisatsing. Slik kan oppdrettsnæringen og industrien komme grønnere ut av krisen, og vi tar et skritt videre i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Batteripakker i oppdrettsanlegg mest populært

Det tiltaket som fikk flest søknader i den siste utlysningsrunden – og også ble tildelt mest støtte – var batteripakker i oppdrettsanlegg. Hele 25 prosjekter fikk støtte til slike batteripakker.

Tabell: Støtte til batteripakker

Søker Fylke Støttebeløp
Austevoll Mealaks AS Vestland 889 150 kr
Blom Fiskeoppdrett AS Vestland 678 450 kr
Egil Kristoffersen og Sønner AS Nordland 685 200 kr
Eidfjord Sjøfarm AS Troms og Finnmark 765 000 kr
Emilsen Fisk AS Nordland 659 362 kr
Emilsen Fisk AS Trøndelag 659 362 kr
Emilsen Fisk AS Trøndelag 659 362 kr
Kleiva Fiskefarm AS Troms og Finnmark 674 000 kr
Kleiva Fiskefarm AS Nordland 674 000 kr
LetSea AS Nordland 880 224 kr
Lofoten Sjøprodukter AS Nordland 1 080 000 kr
Lofoten Sjøprodukter AS Nordland 1 080 000 kr
Mortenlaks AS Nordland 1 070 231 kr
Norcod Drift AS Trøndelag 1 075 000 kr
Norcod Drift AS Trøndelag 1 075 000 kr
Nordlaks Oppdrett AS Troms og Finnmark 736 338 kr
Salaks AS Troms og Finnmark 669 600 kr
Salaks AS Troms og Finnmark 669 600 kr
Salaks AS Troms og Finnmark 669 600 kr
Selsøvik Havbruk AS Nordland 1 050 000 kr
Seløy Sjøfarm Nordland 1 080 000 kr
Seløy Sjøfarm AS Nordland 1 080 000 kr
Seløy Sjøfarm AS Nordland 1 080 000 kr
Seløy Sjøfarm AS Nordland 1 080 000 kr
Øyfisk AS Nordland 1 070 231 kr

 

Landstrøm

Fem prosjekter fikk støtte til å koble anlegg på landstrøm kombinert med installering av batteripakker. Det er selskapet NRS Farming AS som står bak alle prosjektene, som skal koble ulike lokaliteter i Troms og Finnmark til strømnettet. De mottar til sammen en støtte på i overkant 9,5 millioner kroner.

– Produksjon og foredling av fisk er vekstnæringer som vi skal ha med oss inn i lavutslippssamfunnet. Flere og flere i denne næringen gjør nå noe med energibruken og klimagassutslippene sine. De tre siste årene har Enova støttet over 200 prosjekter i sjømatindustrien med totalt 483 millioner kroner, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Enova etterlyser flere søknader

Av de resterende prosjektene var det 18 prosjekter som fikk utredningsstøtte, et tilbud som kom inn som del av den forsterkede satsingen fra i sommer. Der er målet at bedriftene skal skaffe seg tid og rom til å utrede framtidige energi- og klimaprosjekter og dermed være enda bedre rustet til å gjøre gode investeringer.

7 prosjekter fikk støtte til spillvarmeutnyttelse, tre til elektrifisering av arbeidsprosesser, samt at ett prosjekt hos Mowi ASA, fikk støtte til utfasing av fossil varme.

Tabell: Øvrige prosjekter (unntatt utredningsstøtte)

Søker Fylke Støttebeløp
     
Spillvarmeutnyttelse    
Tekstil-Vask AS Rogaland 129 000 kr
Tekstil-Vask AS Rogaland 270 000 kr
Norgesplaster AS Agder 200 000 kr
Pelagia Træna Nordland 450 000 kr
Trysil Fjernvarme Innlandet 5 550 000 kr
Dupont Nutrition Norge AS Rogaland 549 900 kr
ABS AS Møre og Romsdal 700 000 kr
     
Elektrifisering av arbeidsprosesser    
Aune Maskin AS Trøndelag 2 100 000 kr
Verdalskalk AS Trøndelag 480 000 kr
Fering Bruk AS Viken 1 625 000 kr
     
Utfasing av fossil varme    
Mowi ASA Møre og Romsdal 843 900 kr

 

– Vi har sett stor interesse for prosjekter knyttet til spillvarmeutnyttelse i alle utlysningene, men er litt bekymret for at tilfanget av gode prosjekter for utfasing av fossil varme gjennom konvertering til fast biobrensel ser ut til å være begrenset. Der ønsker vi oss flere søknader, sier Gärdeman i Enova.