Astafjord Ocean Farming får medhold i klagesak

Nærings- og fiskeridepartementet mener det flytende oppdrettsanlegget ØyMerd oppfyller kravet om betydelig innovasjon.

– ØyMerd er et godt dokumentert konsept, som løser mange oppgaver bedre enn dagens kommersielle anlegg. Vi mener prosjektet innebærer betydelig innovasjon. Derfor sender vi søknaden om utviklingstillatelser tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Klaget til departementet

Utviklingstillatelsene var en tidsbegrenset ordning fra 2015 til 2017. Formålet var å tildele tillatelser til prosjekter som bidrar til betydelig innovasjon i havbruksnæringen og som innebærer store investeringer.

Astafjord Ocean Farming søkte om 8 utviklingstillatelser til konseptet ØyMerd. ØyMerd er et trekantet flytende oppdrettsanlegg i betong.

Fiskeridirektoratet mente konseptet ikke oppfylte innovasjonskravet, og avslo søknaden. Selskapet klaget vedtaket inn for Nærings- og fiskeridepartementet, og klagesaken er nå behandlet.

Krav om store investeringer

Departementet mener vilkåret om betydelig innovasjon er oppfylt. Saken går derfor tilbake til Fiskeridirektoratet, som blant annet skal ta stilling til om vilkåret betydelige investeringer er oppfylt.

Dersom dette vilkåret også er oppfylt, vil direktoratet starte arbeidet med å vurdere hvor mange tillatelser som bør tildeles.