20 millioner til forskning på fiskefôr

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Regjeringen har investert 20 millioner kroner til fire forskningsprosjekter for utvikling av fiskefôr i oppdrettsnæringen.

Oppdrettsnæringen vokser, og det samme gjør behovet for fiskefôr. Derfor har regjeringen investert 20 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til utvikling av mer klimavennlig fiskefôr ut fra norsk råstoff.

– Norge har sterke innovative miljøer innen fiskefôr. Jeg er glad for den store interessen som nå er vist for å utvikle nye, bedre og mer klimavennlige fôrråvarer basert på lokale ressurser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

To prosjekter skal benytte mikroalger som råvare, ett benytter råstoff fra skogsindustrien og ett skal videreutvikle småkrepsen raudåte som fôrråstoff.

Satser på norske råvarer

Råstoffene til fiskefôr skal være et bærekraftig alternativ til ingredienser fisken trenger, og som det kan være knapphet på i dag. Olje fra mikroalger og raudåte kan erstatte mer av fiskeoljene som Omega 3-kilde til fôr, som med veksten i næringen er blitt en knapphetsfaktor. Dessuten trenger fisken proteiner, og prosjektet vil se på om proteiner fra sopp som lever på tremasse kan erstatte soyaprotein.

– Havbruksnæringen trenger fiskefôr som er minst like bra og næringsrikt som det oppdrettsfisken får i dag, men det bør i større grad produseres av kortreiste, fornybare og gjerne norske råvarer, sier Ingebrigtsen.

Om prosjektene

Fjordalg i Drammen skal undersøke virkning og effekt av en naturlig og fornybar kilde til fargestoff i fôr som en erstatning for industrielt fremstilt fargestoff. Prosjektet vil studere om det mikroalgeproduserte fargestoffet er bedre enn det som brukes i dag.

Finnjord på Senja skal benytte mikroalger som råstoff til fôr. Bedriften skal dyrke en kiselalge (diatome) som er rik på sunne fettsyrer. Forsøk tyder også på at algen holder lakselus unna, noe som i så fall kan bety mye for å bekjempe et stort problem i næringen. Mikroalgeproduksjonen utnytter CO2 og nitrogenoksyd NOx fra avgasser fra smelteverket på Finnsnes. Mikroalgene produserer flerumettet fett (omega-3 oljer) som ikke bare er essensielle for mennesker, men også for fisken.

Synergifabrikken på Smøla skal benytte råstoff fra skogsindustrien for å produsere encelleprotein og sette i drift et pilotanlegg for produksjon av protein til fiskefôr. Trevirket syrebehandles for deretter å fermenteres av mikroorganismer (sopp), som er råstoffet som skal bli til fiskefôr.

Sintef Ocean skal i samarbeid med bedriftene Skretting, Calanus og Gergewi, studere og videreutvikle småkrepsdyret raudåte (Calanus), som fôrråvare. Raudåte har lenge vært sett på som en mulig stor utnyttbar ressurs. Krepsdyret er svært rik på marint flerumettet fett, som er en minimumsfaktor i produksjon av fiskefôr.