NRS fikk avslag på søknad om produksjon av triploid laks

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Mattilsynets Region nord har avslått en søknad fra NRS Settefisk AS avd. Karlsøy, om produksjon av triploid laks på lokalitet Vinterneset i perioden 2021–2023.

Avslaget begrunnes med at kravene for produksjon av triploid fisk ikke oppfylles.

Det fremgår av en melding fra Mattilsynet tirsdag kveld.

NRS Settefisk AS avd. Karlsøy søkte 8. januar 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune om godkjenning for produksjon av triploid laks. Produksjonen skulle inngå i prosjekt «NRS TripWell 2020–2023», ledet av Havforskningsinstituttet.

Målet med prosjektet er å dokumentere de fiskevelferdsmessige konsekvensene av metoden triploid, og om hold av triploid fisk er egnet ut fra hensynet til fiskens velferd. Prosjektet skal avsluttes innen utgangen av 2023.

– Siden prosjektet fremdeles pågår, betyr det at de fiskevelferdsmessige konsekvensene ved hold av triploid fisk, ikke er dokumentert per i dag, skriver Mattilsynet.

Utprøving i kommersielle anlegg

Mattilsynet poengterer at utprøving av triploid laks i kommersielle anlegg, er kun lovlig å gjennomføre dersom utprøvingen oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20.

– Mattilsynet har behandlet søknaden og dokumentasjonen opp mot kravene i akvakulturdriftsforskriften og dyrevelferdsloven. Mattilsynets Region nord har konkludert med at kravene ikke er oppfylt, og avslår søknaden, heter det i meldingen fra Mattilsynet.

Det opplyses videre at avslaget kan påklages.

NRS Settefisk AS er et datterselskap av Norway Royal Salmon ASA. Nylig ble det varslet at det er besluttet å fusjonere NRS Settefisk AS inn i søsterselskapet NRS Farming AS.

Fakta triploid fisk

Det at laksen er triploid, betyr at den har tre sett med kromosomer og er steril. Den kan dermed ikke spre genene sine dersom den rømmer.

Triploid laks har andre behov enn diploid laks (vanlig laks), og det har vært utfordringer for å produsere steril laks på en velferdsmessig forsvarlig måte. Derfor har det pågått forsøk siden 2014. Kilde: Mattilsynet