Snøskred traff oppdrettsanlegg

Snøskred i anlegget «Davatluft» ved Stjernøya i Alta kommune. Foto: Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingsmelding fra Grieg Seafood Finnmark om et snøskred som traff et oppdrettsanlegg i Alta kommune.

– Vi mottok i dag en rømmingsmelding fra Grieg Seafood Finnmark for lokaliteten Davatluft ved Stjernøya i Alta kommune, sier Otto Andreassen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nord, i en melding fra Fiskeridirektoratet mandag.

Hendelsen er knyttet til skader på oppdrettsanlegget som følge av snøskred.

– Omfanget er på nåværende tidspunkt ikke avklart, men deler av anlegget antas å være skadet. Det er ikke meldt om personskade, sier Andreassen.

– Vi er orientert om at et lokalt konsulentfirma skal vurdere hvorvidt det er trygt å bevege seg ved anlegget. Når dette er avklart vil vi, i dialog med Grieg Seafood Finnmark, gjennomføre tilsyn ved lokaliteten, sier Andreassen.

Eir omdirigert til lokaliteten

Fiskeridirektoratets fartøy «Eir», er omdirigert og på veg til lokaliteten. Fartøyet er utstyrt med drone, som kan benyttes til inspeksjon ved behov.

Saken følges opp i henhold til ordinære rutiner for tilsyn, tiltak og informasjon.

Ønsker tips om rømt fisk

For å få et bilde av omfang av eventuell rømming av fisk, ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker da også bilder av eventuelle fangster. Tips om rømt fisk og fangster kan meldes inn til FMC, Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.