Mowi får betinget ja til oppdrett i verdensarvområdet i Vega

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nærings- og fiskeridepartementet gir Mowi ASA tillatelse til oppdrett i Rørskjæran i Vega. Tillatelsen forutsetter at dette er forenelig med ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune.

– Jeg er glad for at vi har funnet en god løsning som gir forutsigbarhet for kommunen og næringsinteressene, er i tråd med vedtak lokalt, og som legger til rette for sameksistens mellom verdensarv og nye bærekraftige næringer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Rørskjæran er i et område som står på UNESCOs liste over verdensarvområder.

– Bosettingen er en viktig del av verdensarven

Det er fremmet innsigelse mot kommunedelplanen som følge av to planlagte akvakulturlokaliteter innenfor Vega verdensarvområde. Innsigelsene kan bortfalle dersom ikke tilleggsundersøkelsene som pågår, fastslår at akvakulturlokalitetene er uforenelige med verdensarvverdiene.

– Akvakulturlokalitetene er sterkt ønsket av kommunen. Bærekraftig og miljømessig forsvarlig drift av akvakultur kan forenes med ivaretakelse av verdensarvverdiene. Ny næringsvirksomhet er nødvendig for å skape aktivitet og inntekter i lokalsamfunnet, og opprettholde bosetting i distriktene. Bosettingen i Vega er også en viktig del av verdensarven, sier Ingebrigtsen.