Foreslår å endre unntaksbestemmelsen i trafikklyssystemet

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å presisere trafikklyssystemets bestemmelser om unntak. Målet er at det skal bli lettere for oppdrettere å vurdere om de kvalifiserer for unntak, og enklere saksbehandling.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Trafikklyssystemet deler kysten inn i 13 fargelagte områder for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonskapasiteten sin. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Trafikklyssystemet inneholder en unntaksbestemmelse. Oppdrettslokaliteter som kan dokumentere at de enten ikke slipper ut lus eller har færre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk i perioden 1. april til 30. september, kan slippe å redusere produksjonskapasiteten, selv om de befinner seg i røde områder.

Departementet foreslår nå enkelte mindre endringer i bestemmelsene om unntak. Målet er at det skal bli lettere for den enkelte oppdretter å vurdere om man kvalifiserer for unntak og for å lette saksbehandlingen.

Høringsfristen er satt til 10. mars 2021. Høringen finner du her.