Roxel Aqua får medhold i klagesak

Nærings- og fiskeridepartementet mener konseptet Octopus oppfyller kravet om betydelig innovasjon, noe som er nødvendig for å få tildelt utviklingstillatelser.

– Roxel Aqua har et nytt, innovativt og fremtidsrettet konsept. Det innebærer etter vårt syn betydelig innovasjon, men det er også vår vurdering at deler av konseptet ikke er så godt dokumentert som det burde ha vært. Det er derfor en forutsetning at Roxel Aqua innen seks måneder blant annet dokumenterer at konseptet lar seg drive i utsatte værområder, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Søkte om 14 tillatelser

Utviklingstillatelsene var en tidsbegrenset ordning det kunne søkes på fra 2015 til 2017. Formålet var å tildele tillatelser til prosjekter som bidrar til betydelig innovasjon i havbruksnæringen, og som innebærer store investeringer.

Roxel Aqua har søkt om 14 utviklingstillatelser til konseptet Octopus.

Octopus består av en modifisert jackup-rigg med 12-14 merder. Konseptet består av flere strekkforankrede nedsenkbare merder i kombinasjon med blant annet oljerigg som base. Merdene skal omkranse riggen og skal kunne trekkes ned under havoverflaten ved hjelp av vinsjer på riggen.

Tilbake til direktoratet

Fiskeridirektoratet hadde opprinnelig avslått søknaden fra Roxel Aqua, på grunn av at kravet om betydelig innovasjon ikke var oppfylt. Departementet har nå truffet en ny avgjørelse. Dette betyr at saken sendes tilbake til Fiskeridirektoratet.

Roxel Aqua vil nå ha 6 måneder på å oppfylle vilkårene i departementets vedtak. Gjør de det vil direktoratet gå videre og vurdere om Roxel Aquas søknad oppfyller øvrige vilkår for å få utviklingstillatelser, blant annet vilkåret om betydelig investering. Beslutningen i klagesaken betyr altså ikke at Roxel Aqua AS får tildelt utviklingstillatelser i denne omgang.

– Departementets beslutning er et viktig steg fremover, og jeg ser frem til å følge prosjektet videre, sier Ingebrigtsen.