Grotanger overlevert til Brønnbåt Nord

Brønnbåten Grotanger. Foto: Aas Mek. Verksted AS

Rederiet Brønnbåt Nord AS fikk 9. mars overlevert en ny brønnbåt fra Aas Mek. Verksted AS. «Grotanger» har en lastekapasitet på 3.000 m2 og skal kunne frakte 400–450 tonn med levende laks.

Brønnbåten, som er av typen AAS 3002 ST og verftet sitt nybygg nr. 205, er 76,96 meter lang og 17,80 meter bred. Dette er et design med lite dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt og anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelige med for stort dypgående.

Etter levering går båten nordover, til oppdrag for sine eierselskap. Dåp og åpen båt blir ikke gjennomført nå, men dette vil bli arrangert senere, når korona situasjonen tillater det, opplyses det i en pressemelding fra Aas Mek. Verksted AS.

Selskapet Brønnbåt Nord AS ble stiftet i 2015 og er hjemmehørende på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS. Rederiet har to brønnbåter fra før, som også er levert av Aas Mek. Verksted.

Transport og behandling av fisk

«Grotanger» er utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system, samt med avlusingsanlegg for termisk avlusing og for ferskvannsbehandling av fisken. Fartøyet er utstyrt med UV- og filteranlegg, for rensing og behandling av sirkulasjonsvann, herunder utskilling av lus ved avlusing av fisken.

Båtens lastekapasitet på 3000 m3, er fordelt på to rom med skyveskott og system for trykklossing. Båten er også designet for skånsom undertrykkslasting, med integrert sortering av fisken. Sorteringsutstyret består av to store sorteringsmaskiner, med kapasitet på opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykksrom, som er en del av lastesystemet.

Videre er det installert et helautomatisk system for vask og desinfisering, av både lasterommene og mye av det andre utstyret.

På dekk er det montert fire hydrauliske kraner, for håndtering av lasteslanger og assistanse ved merdene.

Utstyr for lukket transport

Til bruk både ved lukket transport og ved behandling av levende fisk, er det på «Grotanger» installert utstyr både for avgassing av vannet i brønnene og for tilsetning av oksygen.

Videre er det installert RSW-anlegg, for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system.

Fremdriftsmaskineri og strømforsyning

Det er installert en hovedmotor på 1980 kW, som skal gi skipet en servicefart på 13 knop. For best mulig manøvrering, er det montert sidepropeller både forut og akter.

Strømforsyningen besørges av to generatorsett, som hver er på 1760 kW, samt av et eget havneaggregat på 374 kW.

Hoveddimensjoner for «Grotanger»

  • Lengde o.a.: 76,96 meter
  • Bredde: 17,80 meter
  • Dybde i riss: 5,90 meter
  • Lasteromskapasitet: 3000 m3
  • Innredning for 12 personer