Vil ha innspill til forenklinger i havbruksregelverket

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Liv Eva Kirkesæther / Havforskningsinstituttet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil rydde opp i gamle forskrifter, og ber en arbeidsgruppe komme med ti forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen.

– Jeg har ved en rekke anledninger fått innspill til endringer og forenklinger av regelverket som berører havbruksnæringen. Vi må fjerne flest mulig av unødvendige hindringer for både de store og små aktørene i næringen, slik at vi kan legge enda bedre til rette for mer verdiskaping, bosetting og flere arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Fiskeri- og sjømatministeren etablerer nå en liten arbeidsgruppe, som innen 1. juni i år skal komme med en prioritert liste over 10 bestemmelser/krav i ulike forskrifter som kan bidra forenklinger, og som kan oppklare uklarheter og potensiell motstrid mellom ulike regler.

– Jeg håper og tror arbeidsgruppen vil komme med innspill til forenklinger, for eksempel regler de mener er i motstrid, unødig byråkratiske eller utdaterte. Samtidig må vi forsikre oss om at vi har god kontroll der det er nødvendig, sier Ingebrigtsen.

Arbeidsgruppens innspill er begrenset til forenklinger av regelverk som faller inn under fiskeri- og sjømatministerens konstitusjonelle ansvar. Dette gjelder særlig regelverk etter akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven.

Det arbeides også med en ny strategi, som skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring, og som etter planen skal legges frem før sommeren.

Arbeidsgruppen består av:

  • Line Ellingsen – Ellingsen Seafood (leder)
  • Fredd Wilsgård – Wilsgård fiskeoppdrett
  • Jim Roger Nordly – STIM
  • Liv Marit Aarseth – Grieg Seafood
  • Harald Ellefsen – SANDS