Ny rapport om teknologiutvikling i havbruksnæringen

Havmerden til SalMar ASA på Frohavet utenfor Trøndelag. Foto: NFD

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Menon utarbeidet en rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen.

– Vi trenger ny teknologi i havbruksnæringen. Derfor ba vi Menon om å utrede mulige teknologiordninger. Jeg ser frem til å gå gjennom rapporten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Menon fikk før jul i fjor i oppdrag å se på hvordan man kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen. Nå er rapporten klar. Du kan lese hele rapporten her

Om utviklingstillatelser
I 2015 opprettet regjeringen utviklingstillatelser. Målet var å stimulere til ny teknologi i havbruksnæringen. Utviklingstillatelsene skulle gi drahjelp til store prosjekter som kunne løse utfordringer rundt miljø og areal. Ordningen med utviklingstillatelser var midlertidig, og ble avsluttet i 2017.