Fant ILA-virus i hvert syvende settefiskanlegg

Laksesmolt. Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Ved kartleggingen av forekomst av ILA-viruset HPR0 i norske settefiskanlegg i 2020, ble det gjort positive funn i ca. 14 prosent av anleggene som ble testet.

– Flere av de HPR0-postive settefiskanleggene i 2019 og 2020, har levert smolt til sjøanlegg med påfølgende utbrudd av ILA, og hvor ILA-viruset HPR-del ved sjøanlegget viste seg å være nært beslektet til HPR0-varianten som ble avdekket ved de respektive settefiskanleggene.

Det melder Mattilsynet.

HPR0 ble påvist både i resirkuleringsanlegg (RAS) og gjennomstrømningsanlegg. Flertallet av kar med funn av HPR0, brukte tilsetning av sjøvann.

– Sannsynlig undervurdering av utbredelsen

Den ikke-patogene varianten av det smittsomme lakseanemiviruset, ISAV HPR0, ble påvist i seks av 42 settefiskanlegg i forbindelse med overvåkingsprogrammet for ISAV HPR0 i 2020. Ingen settefiskanlegg testet positivt for den patogene varianten ISAV HPRdel.

Kartleggingen ble utført av Veterinærinstituttet på bestilling fra Mattilsynet.

– Siden det ble tatt ut prøver fra settefiskanleggene bare en gang i kalenderåret, og fra et begrenset antall kar, er resultatet sannsynligvis en undervurdering av den virkelige utbredelsen av ISAV HPR0 i norske settefiskanlegg, skriver Veterinærinstituttet i en omtale av rapporten for 2020.

Gjennom mutasjoner/delesjoner, antas ILAV HPR0 å være opphav til virulent ILAV HPR-del, som gir fiskesykdommen ILA.

Formålet med programmet er kartlegging av ILAV HPR0 i norske settefiskanlegg. Kunnskap om utbredelse av HPR0, skal danne grunnlag for utarbeidelse av en ny bekjempelsesplan for ILA.

Les mer: Kartlegging av ILAV HPR0 i settefiskanlegg i 2020 (pdf 849 kB)