Utprøving med triploid laks skal avsluttes innen 2023

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Mattilsynets har fattet vedtak om tilsynet ikke vil tillate flere prosjekter for utprøving av triploid laks, enn det påbegynte prosjektet NRS TripWell.

Når prosjektet er ferdig, skal myndighetene avgjøre om triploid laks er en metode som er egnet til å ivareta fiskevelferden.

Det fremgår av en melding fra Mattilsynet torsdag kveld.

Mattilsynet vil gi sin faglige vurdering til Nærings- og fiskeridepartementet, som vil ta stilling til om metoden kan benyttes i kommersielt oppdrett.

Mattilsynets beslutning kommer etter at Nærings- og fiskeridepartementet traff følgende vedtak overfor Norway Royal Salmon 22. mars 2021:

«For de grønne tillatelsene gjøres følgende tillegg:

1. Vilkåret om bruk av steril fisk gjelder så langt slik bruk tillates av Mattilsynet. Ut over dette kan diploid fisk benyttes.

2. Diploid og triploid fisk skal holdes i adskilte enheter.

Dette vedtaket gjelder frem til det foreligger en beslutning fra Nærings- og fiskeridepartementet om produksjon av triploid fisk er velferdsmessig forsvarlig.»

I vedtaket la Nærings- og fiskeridepartementet også til grunn at selskapene snarest går i dialog med Mattilsynet og får avklart for en lengre tidsperiode, om det vil tillates ytterligere utsett av triploid fisk, frem til det foreligger en beslutning om det er fiskevelferdsmessig forsvarlig å bruke triploid fisk i produksjon.

Ikke nye utsett fra høsten 2022

Vedtaket Mattilsynet nå har fattet, får ikke konsekvenser for fisk som inngår i prosjektet NRS TripWell. Denne fisken skal slaktes innen 31. desember 2023.

Vedtaket innebærer at Mattilsynets ikke vil tillate utsett av triploid laks i sjøen fra og med høsten 2022, og frem til det er konkludert med hensyn til metodens egnethet til å ivareta hensynet til fiskevelferd.

Vedtaket er sendt til NRS Farming, Nor Seafood AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Dette er selskapene som har grønne tillatelser med vilkår om bruk av steril laks.

Det er ordinær klagerett på vedtaket. Klageinstansen vil være Nærings- og fiskeridepartementet.

Trapper ned produksjonen triploid laks

– En av erfaringene med triploid laks, er at den synes å være mer eksponert for bakterie- og virussykdommer, skriver Norway Royal Salmon ASA (NRS) i en børsmelding torsdag kveld.

Som følge av dette har NRS hatt dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet, hvor departementet har kommet til at de justerer vilkåret om bruk av steril fisk, frem til det foreligger en beslutning i forvaltningen om hvorvidt triploid produksjon er fiskevelferdsmessig forsvarlig eller ikke.

– NRS vil i perioden frem til utgangen av 2023, gradvis trappe ned produksjonen av triploid laks og erstatte denne produksjonen med diploid laks, opplyser NRS i meldingen.

Fakta triploid laks

Det at laksen er triploid betyr at den har tre sett med kromosomer og er steril. Laksen kan dermed ikke spre genene sine dersom den rømmer. Triploid laks har andre behov enn diploid laks (vanlig laks), og det har vært utfordringer ved å produsere steril laks på en velferdsmessig forsvarlig måte. Det har pågått forsøk siden 2013. Kilde: Mattilsynet