Mowi har vedtatt forelegg på 3,75 millioner etter lakserømming

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

To anmeldelser etter tilsyn med oppdrettsselskaper, førte i sum til fem millioner kroner i forelegg.

Politimesteren i Trøndelag har nylig utstedt forelegg til Mowi ASA og Egersund Net etter en rømmingshendelse på lokalitet Geitryggen i mars 2018, der 54 000 laks rømte.

Det opplyser Fiskeridirektoratet i en melding fredag.

– Mowi har brutt bestemmelser i akvakulturregelverket om kravet om å utvise særlig aktsomhet for å hindre av fisk rømmer, at innretninger og utstyr som brukes til akvakulturvirksomheten skal være forsvarlig utformet, ha forsvarlige egenskaper og brukes med nødvendig aktsomhet, og at driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig, skriver Fiskeridirektoratet i meldingen.

– Egersund Net fikk forelegg i samme sak, for som vare- og tjenesteprodusent til næringen å ha produsert og levert innretninger og utstyr som nyttes til aktiviteter omfattet av akvakulturloven, uten at disse innretningene og utstyret var forsvarlig utformet og hadde forsvarlige egenskaper, og for å ha unnlatt å varsle Fiskeridirektoratet om avvik ved produkter eller tjenesten som kan føre til avvik, heter det videre i meldingen fra direktoratet.

– I tillegg hadde begge selskapene brutt regler i IK-Akvakulturforskriften, skriver direktoratet.

Mowi ASA har vedtatt et forelegg på kr 3 750 000 og Egersund Net AS har vedtatt et forelegg på kr 750 000.

Ilsvåg Holding ilagt forelegg for regelbrudd

Sør-Vest politidistrikt har nylig har utstedt et forelegg til Ilsvåg Holding for drift uten gyldig anleggssertifikat, brudd på kravet om å utvise særlig aktsomhet for å hindre av fisk rømmer og brudd på kravet om at driften til enhver tid skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.

Ilsvåg Holding AS har vedtatt et forelegg på kr 500 000 og en inndragning på kr 200 000. Selskapet er uenig i begrunnelsen for forelegget, men har likevel valgt å vedta forelegget.

– Vi er helt uenige i dette og vi mener vi ikke burde mottatt forelegget. Men det koster tid og krefter å gå videre med saken, derfor har vi akseptert forelegget, sier styreleder i selskapet, Ove Kaldheim, i en uttalelse til IntraFish.

Begge disse sakene var anmeldt av Fiskeridirektoratet, som i meldingen uttaler, at de har hatt et godt samarbeid med politiet underveis i etterforskningen av sakene.