Lakseprisen gjekk opp

Del saken

Eksportprisen for fersk laks hadde ein markant oppgang i veke 37.

I veke 37 2009 var eksportprisen for fersk laks 30,91 kroner per kilo, ein oppgang på 3,6 prosent samanlikna med veka før, syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 37, enda på 12 080 tonn, ein oppgang på 8,9 prosent samanlikna med veka før, då eksportkvantumet var 11 090 tonn.

I veke 37 vart det eksportert 1.025 tonn frosen laks og prisen var 34,14 kroner per kilo.

 
Veke 

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
 
37 12 080 30,91 1 025 34,14
         
36 11 090 29,83 1 038 33,81
35 11 458 29,10 986 35,12
34 10 898 30,32 787 35,33
33 10 821 30,44 663 34,12
32 10 678 31,32 474 35,70
31 9 966 34,21 395 37,76
30 9 717 37,97 452 35,97
29 9 538 38,36 396 37,06
28 9 215 36,65 431 36,49