Mistanke om ILA ved Kvingra i Leka

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Kvingra i Leka kommune. Kartet er oppdatert 6. oktober 2021. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36457 Kvingra i Leka kommune i Trøndelag fylke, der Midt-Norsk Havbruk AS driver oppdrett av laks.

Midt-Norsk Havbruk AS sin oppdrettsvirksomhet har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Kvingra. Lokaliteten har 925.000 fisk med en snittvekt på 3,6 kilo.

Midt-Norsk Havbruk AS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA.

– Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. Midt-Norsk Havbruk AS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, skriver morselskapet NTS ASA i en børsmelding mandag.