Nytt utvalg skal se på tillatelser i havbruksnæringen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen: Foto: NFD

I statsråd i dag ble det oppnevnt et nytt utvalg som skal gå gjennom tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Forskningsdirektør Linda Nøstbakken skal lede utvalget.

Regjeringen la i juli frem havbruksstrategien «Et hav av muligheter». Et av tiltakene var å sette ned et utvalg for å gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen.

Les også: Lanserer ny havbruksstrategi: «Et hav av muligheter»

– Utformingen og innretningen på et tillatelsessystem er svært viktig for havbruksnæringens rammebetingelser og konkurransekraft. Dette utvalget skal vurdere et omfattende saksfelt på tvers av flere fagdisipliner, og som har stor betydning for en av Norges største eksportnæringer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Målet er en effektiv, samordnet og kunnskapsorientert forvaltning.

Utredningen skal vurdere målsettingene for tillatelsesreguleringene, helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses eksisterende og nye utfordringer. Dette skal ses opp mot et ønske om vekst i havbruksproduksjonen.

Utvalget oppnevnes med følgende medlemmer:

  1. Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, Oslo, leder av utvalget
  2. Katinka Holtsmark, førsteamanuensis, Oslo
  3. Kristine Landmark, styrearbeider, Ålesund
  4. Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Bergen
  5. Hans V. Bjelland, forskningsdirektør, Trondheim
  6. Ola Mestad, Professor, Oslo
  7. Irene Vanja Dahl, professor, Tromsø
  8. Eva Kristoffersen, daglig leder, Straumsjøen
  9. Henrik Hareide, COO kunnskapstjenester, Bergen
  10. Elisabeth Aune, seniorrådgiver, Florø