Havbrukskommunene får 1 milliard kroner i høst

Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Havbruksfondet vil høsten 2021 utbetale til sammen 1 milliard kroner til 140 kommuner og 7 fylkeskommuner.

– Havbruksnæringen har stor betydning for norsk verdiskaping, og det er viktig at de som høster av våre felles ressurser legger igjen et lokalt vederlag som gir lokale ringvirkninger. Vi ønsker at mer av pengene fra salg av ny kapasitet går til kommunene. Vi vil gå gjennom fordelingen av midlene til Havbruksfondet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Salg av produksjonskapasitet

Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond. Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.

Innbetaling til Havbruksfondet, kommer fra statens salg av ny produksjonskapasitet i havbruksnæringen.

Av midlene fra kapasitetsjusteringen i 2020, som skal utbetales i 2021, skal 125 millioner kroner gå til fylkeskommunene, mens de øvrige 875 millionene tilfaller kommunene, opplyser Fiskeridirektoratet fredag.

Fiskeridirektoratets komplette liste over utbetalinger i 2021, følger i vedlegget nederst i denne artikkelen.

Fakta om årets utbetaling

  • Årets utbetaling fordeler 1 milliard kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.
  • Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 140 kommuner og sju fylkeskommuner.
  • Midlene som utbetales i år stammer fra inntekter fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2020. Stortinget besluttet at at kommunene skulle få en fast sum til fordeling i fjor og i år. I fjor ble det utbetalt 2,25 milliarder kroner.
  • Fra 2022 har Stortinget besluttet at kommunene vil få 40 prosent av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg skal kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig.
  • En betydelig andel (220 mill. kroner) går i år til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Kilde: NFD

pdfUtbetalinger fra Havbruksfondet 202190.16 KB90.16 KB