Innretningen av auksjon av laksetillatelser på høring

Innretningen av auksjon av laksetillatelser blir nå sendt på høring. Illustrasjonsfoto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå et forslag om innretningen av auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret på høring.

Høringen inneholder både auksjonsforskrift og et detaljert regelverk om auksjonsinnretningen. Departementet foreslår i hovedsak samme auksjonsformat som ved tildelingsrunden i 2020.

– Dette innebærer at auksjonen er åpen, og det er ikke satt begrensninger for hvem som kan delta eller hvor mye den enkelte kan kjøpe. Det gis i tillegg mulighet for å oppgi avslutningsbud, som blant annet reduserer risikoen for at deler av veksten ikke blir solgt, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Høringsfristen er 5. mai. Tidspunktet for auksjonen er ennå ikke avklart.

Les høringen her: Forslag til forskrift om auksjon av tillatelser til lakseoppdrett 2022 - regjeringen.no

Om høringsforslaget

 • Kapasitet vil tildeles som ved tidligere tildelingsrunder, ved at det tilbys vekst i grønne produksjonsområder. Vekst vil tilbys med en andel til fastpris, og resten på auksjon. Fastpristildeling avholdes først.
 • Det gjøres tilgjengelig en gitt mengde kapasitet i hvert område, slik at det etter auksjonen kan være tildelt inntil 6 pst. vekst i alle grønne produksjonsområder. Mengden kapasitet som er tilgjengelig på auksjonen er avhengig av hvor mye kapasitet som blir kjøpt til fastpris.
 • Auksjonen gjennomføres som en simultan klokkeauksjon.
 • I auksjonen vil budgivere kunne by på den mengden kapasiteten man ønsker i hvert område i hele tonn til gitte, ulike priser.
 • Auksjonen innrettes i hovedsak som tilsvarende auksjon i 2020, men med noen justeringer i de detaljerte reglene:
  • Det foreslås en endring i auksjonsforskriften § 10 sammenlignet med foregående runder, som innebærer at utstedelse av endelig tillatelsesdokument må være registrert med et organisasjonsnummer.
  • I forrige tildelingsrunde ble budgiverne informert om etterspørselen i hvert produksjonsområde i alle auksjonsrundene. Departementet ser at full informasjon om etterspørselen kan favorisere enkelte større aktører. Det foreslås derfor å kun informere budgiverne om hvorvidt det var overskuddsetterspørsel eller ei til klokkeprisen for hvert produksjonsområde.
  • Det foreslås en forenkling av reglene om minste akseptable kapasitet (MAC).

Nærmere om tildelingsrunden 2022

Fargeleggingen av produksjonsområdene for 2022 er ennå ikke klar. Det samme gjelder fordelingen av veksten som skal tilbys til fastpris og til auksjon, samt selve fastprisen. Disse vil bli gjort kjent på et senere tidspunkt.