Vestlandsoppdrettere tapte ankesak mot staten

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: NFD

Gulating lagmannsrett har nå kommet med sin dom i trafikklyssaken mellom staten og en rekke fiskeoppdrettere på Vestlandet. Staten vant på alle punkter.

– Jeg er fornøyd med at staten har vunnet fram med sitt syn, dersom utfallet hadde blitt et annet ville det kunne påvirket mulighetene for vekst. Dette er en viktig bekreftelse på at trafikklyssystemet står seg. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, men det må skje på en bærekraftig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Lagmannsretten er kommet til at vedtaket om kapasitetsjustering for fiskeoppdrett er en gyldig vedtatt forskrift, og at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen eller annet, som tilsier ugyldighet.

– Dommen er omfattende, og vi vil nå gå grundig igjennom denne, sier fiskeri- og havminister Skjæran.