ILA påvist ved Hønsvikgulen i Heim

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved landlokaliteten Hønsvikgulen i Heim kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er stadfestet ved landlokaliteten 12898 Hønsvikgulen i Heim kommune i Trøndelag, der Lerøy Midt AS og AquaGen AS driver stamfiskproduksjon av laks.

Lokalitet 12898 Hønsvikgulen ble tidlig i mars 2022 ilagt restriksjoner på grunn av mistanke om ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen 2. mai 2022 på bakgrunn av verifiserende prøveuttak og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense eventuell smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.