ILA påvist ved Almurden i Flatanger

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 13271 Almurden i Flatanger Kommune i Trøndelag fylke, der Mowi ASA driver opprett av laks.

Mowi varslet Mattilsynet per e-post den 6. juli 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 13271 Almurden. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

Den 7. juli 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 13271 Almurden for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 13. juli 2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller, vil bli oppdatert med opplysninger om påvisningen av ILA på lokaliteten

Fisken slaktes ut

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Fiskeoppdretteren har allerede startet med utslakting for å tømme lokaliteten for fisk.

Lokaliteten er en del av tidligere etablert kontrollområde for ILA og ligger i en overvåkingssone. Dette innebærer blant annet at det skal tas regelmessige prøver med særlig tanke på å avdekke ILA.

Lokalitet Almurden ligger i overvåkingssonen for ILA-kontrollområdet i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner i Trøndelag. Dette er en sone som ble opprettet rundt lokalitet 12676 Kråkholmen i november 2021.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone, og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten.

– En vernesone vil bli etablert rundt den smittede lokaliteten, og den etablerte restriksjonssonen vil bli utvidet som følge av påvisningen, opplyser Mattilsynet.