Furunkulose påvist ved lokalitet i Namsenfjorden

Leppefisk. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Den klassiske varianten av furunkulose er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsenfjorden i nordlige del av Trøndelag.

Det opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier, opplyser Mattilsynet, som legger til at lokalitetene er båndlagt.

Tilsynet oppfordrer oppdrettere og fiskehelsetjenester til å være observante, med tanke på å avdekke fiskesykdommen.

– Smittepress i området er trolig økt, og aktører som benytter sjøvann fra området til settefiskproduksjon eller til transport av fisk, bør ta dette med i sin risikovurdering. De som ferdes i området bør ta nødvendige forholdsregler, skriver Mattilsynet.