ILA påvist ved Slettvika i Ørsta

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokalitet 20815 Slettvika i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke, der Måsøval AS gjennom datterselskapet Aqua Farms Vartdal AS driver oppdrett av laks.

Måsøval AS varslet Mattilsynet 19.08.2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 20815 Slettvika. Den 23. august 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 29. august 2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Har startet utslakting

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Per 19. august hadde lokaliteten 535 000 fisk, med en snittvekt på 3,0 kilo, fremgår det av en tidligere melding fra Måsøval AS.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et restriksjonsområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et restriksjonsområde består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.