SalMar trekker kjøp av oppdrettskapasitet

Illustrasjonsfoto: NFD

SalMar hever kjøpet av tillatelse for 1.223 tonn i ny MTB-kapasitet for oppdrett av laksefisk, etter skattesjokk fra regjeringen.

Onsdag ble det kjent at regjeringen ønsker å innføre grunnrenteskatt på havbruk, og at skattesatsen settes til 40 prosent. Skatten vil komme i tillegg til vanlig selskapsskatt.

Les også: Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt på havbruk

Samtidig kunngjorde regjeringen at oppdrettere som nylig har kjøpt ny kapasitet fra staten til fastpris, gis anledning til å heve kjøpene ettersom rammevilkårene blir endret.

Les også: Oppdrettarar får heve kjøp av ny kapasitet

Hever kjøpet

Oppdrettsselskapet SalMar ASA kjøpte tidligere i år sin relative andel tilgjengelig for fastpris ved kapasitetsjusteringen i trafikklyssystemet, 1 223 tonn MTB til et samlet vederlag på 244,6 millioner kroner. SalMar har nå valgt å benytte seg av anledningen til å heve kjøpet.

– Det skyldes den grunnrenteskatten som regjeringen nå har varslet. Forslagene innebærer blant annet at staten erverver 40 prosent av alle kontantstrømmene i selskapet, og at de andre eiernes andel blir tilsvarende redusert. Dette kommer til uttrykk ved at den totale skatten for havbruksselskaper i Norge øker fra 22 til 62 prosent. Hvis forslagene skulle bli vedtatt, vil det få store konsekvenser for selskapets investeringsbeslutninger og kapitalallokering fremover, skriver SalMar ASA i en børsmelding fredag.

Regjeringen har med dette skapt en situasjon, mener SalMar, som gjør at selskapet ikke finner det forsvarlig å betale det nevnte vederlaget.

– Regjeringens overraskende forslag, uten å avvente innstillingen fra det regjeringsoppnevnte skatteutvalget, har også medført en uforutsigbarhet fra myndighetenes side som forsterker behovet for en nærmere evaluering av selskapets fremtidige investeringsstrategier, skriver selskapet.