Lerøy trekker kjøp av lisenskapasitet og stanser investeringer

Arkivfoto fra Lerøy Auroras prosessanlegg på Skjervøy i Troms. Foto: NFD

Lerøy Seafood Group ASA kansellerer kjøp av ny MTB-kapasitet og stanser allerede igangsatte investeringer etter nytt skatteforslag fra regjeringen.

Tidligere i år kjøpte Lerøy Seafood Group ASA konsesjon for ytterligere 614 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra staten, til en samlet verdi på NOK 123 millioner.

– Lerøy har besluttet å heve dette kjøpet, opplyser selskapet i en børsmelding mandag ettermiddag.

Stanser investeringer på Skjervøy

Konsernet mener at regjeringens forslag om en ny grunnrentebeskatning på havbruk, med en effektiv skattesats 40 prosent, skaper uforsvarlige rammebetingelser for oppdrettsnæringen, og stanser igangsatt industriinvestering på Skjervøy.

– Forslaget om innføring av grunnrenteskatt og dermed å øke skattesatsen fra 22 prosent til 62 prosent, skaper uforsvarlige rammevilkår for næringen i Norge, og endrer muligheter og insentiver for andre investeringer enn til vedlikehold. Alle større nye investeringer i konsernets verdikjede i Norge må dessverre settes på vent i påvente av Stortingets beslutning. Styret har i dag besluttet å stanse en allerede påbegynt investering i økt bearbeidingskapasitet, stor NOK 420 millioner på Skjervøy i Troms, skriver selskapet i meldingen.

Konsernleder Henning Beltestad fremholder at forslaget om grunnrenteskatt vil stanse utviklingen av næringens verdikjede og redusere dens ringvirkninger langs kysten.

– Norsk havbruksnæring er noe så enestående som en miljø/klimamessig og finansielt bærekraftig globalt konkurransedyktig matvareproduksjon. Norge bør ta ansvar, ikke minst i disse tider, og fortsatt legge til rette for produksjon av mat til verdens befolkning. Denne desentraliserte distriktsnæringen har gjennom noen tiår bygget en unik verdikjede tuftet på kompetanse og risikovilje. Denne verdikjede har et stort potensial for videreutvikling, men da må nasjonal ledelse arbeide sammen med oss og bidra til forutsigbarhet og forsvarlige rammevilkår. Forslaget om grunnrenteskatt vil stanse utviklingen av næringens verdikjede og dermed redusere alle dens direkte og indirekte ringvirkninger langs kysten, sier konsernleder Henning Beltestad.