Mowi hever kjøp av vekst etter forslag om grunnrenteskatt

Illustrasjonsfoto: Laks i merd. Foto Mowi ASA

Verdens største oppdrettsselskap mener norsk oppdrettsnæring kan stå overfor det største tilbakeslaget i sin 50-årige historie dersom regjeringens forslag om 62 prosent skatt blir vedtatt.

Som følge av regjeringens forslag om grunnrenteskatt på 40 prosent og samlet skatt på 62 prosent for den norske havbruksnæringen, hever Mowi kjøpet av 914 tonn MTB til et samlet vederlag på 183 millioner kroner.

– Regjeringens forslag gjør at Mowi ikke lenger kan forsvare kjøpesummen, skriver Mowi ASA i en børsmelding tirsdag morgen.

Videre oppfordrer Mowi regjeringen til å revurdere forslaget om grunnrenteskatt.

– Havbruksnæringen er en fremtidsnæring vi som nasjon ønsker at skal vokse og det forelagte skatteforslaget påvirker investeringsevnen og viljen svært negativt. Følgelig vil en skattesats på 62 prosent stanse vesentlige investeringer langs hele kysten som ikke bare vil føre til færre arbeidsplasser lokalt, men også en betydelig overføring av verdier fra kystsamfunnene til sentrale strøk, heter det videre i meldingen.

Ikke stedbunden produksjon

Mowi poengterer at lakseproduksjonen ikke er stedbunden til Norge, og antyder at dersom skatteskjerpelsen blir vedtatt, kan laks i stedet bli produsert nærmere de store markedene.

– Mowi er et globalt selskap og laks er ikke stedbunden. Den kan produseres både til vanns og på land over hele verden – nær de store markedene. Hvis forslaget om 62 prosent skatt blir vedtatt, står havbruksnæringen i Norge overfor det største tilbakeslaget i dens 50-års historie og den ledende posisjonen Norge har står for fall, skriver selskapet.