Nordlaks kansellerer kjøp av MTB til 68,4 millioner

Arkivfoto: Havfarmen «Jostein Albert». Foto: Nordlaks

Nordlaks hever sommerens kjøp av ny tillatelseskapasitet fra staten, etter regjeringens forslag om innføring av grunnrentebeskatning av havbruksnæringen.

I juni i år slo Nordlaks til på statens tilbud om å kjøpe tillatelse til én prosents økning i egen lakseproduksjon. Kjøpet utgjorde tillatelse til 342 tonn økning i maks tillatt biomasse (MTB), noe som ville ha gitt en økning i årlig produksjon på om lag 550 tonn laks. For dette betalte Nordlaks 68.400.000 kroner til staten. Nå hever Nordlaks kjøpet.

Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks forklarer beslutningen med at staten i etterkant av kjøpet har kommet med et skatteforslag som kan endre forutsetningene, og at verdien av kjøpet i dag sannsynligvis er betydelig lavere enn hva selskapet betalte.

– Regjeringen har foreslått å pålegge bedriften vår en ny grunnrenteskatt, på toppen av alle eksisterende skatter, slik at vi kan få en samlet skattesats på over 80 prosent. Vi betalte dyrt til staten for lakseveksten i sommer. Det kunne vi gjøre siden vi trodde at det var en lønnsom investering. Når regjeringen nå foreslår at vi skal betale en så stor andel av fremtidig fortjeneste i skatt, så kan vi ikke forsvare denne investeringen og vi hever kjøpet slik staten har åpnet en mulighet for, sier konsernsjef Eirik Welde i en melding fra selskapet.

Nordlaks vil dermed måtte redusere mengden laks i anleggene med til sammen 342 tonn laks innen 25. oktober. Nordlaks er det siste av flere havbruksselskaper som har hevet sommerens kjøp av laksevekst, som ble gjort til en fastpris som staten hadde bestemt på forhånd.