NRS hever kjøp av ekstra MTB og utsetter utvidelse i Dåfjord

Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes / Norwegian Seafood Council

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har som følge av regjeringens forslag om grunnrentebeskatning på havbruk, besluttet å heve et kjøp av ny MTB-kapasitet fra staten til 62 millioner kroner.

Samtidig har selskapet utsatt en planlagt utvidelse til 400 millioner kroner for settefiskanlegget i Dåfjord.

– NRS kjøpte tidligere i år 370 tonn maksimalt tillatt biomasse til en samlet verdi av 62 millioner kroner. Styret har besluttet å heve kjøpet av denne tillatelseskapasiteten. Dette som følge av Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på 40 prosent og en total effektiv skattesats på 62 prosent.

Det skriver Norway Royal Salmon ASA i en børsmelding onsdag morgen.

NRS har gjennom de siste årene investert betydelige beløp i styrking av verdikjeden gjennom nytt settefiskanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune, utvikling av sjølokalitetene og satsing på havbruk til havs gjennom Arctic Offshore Farming.

– Innføring av grunnrenteskatt vil føre til en betydelig svekket investeringsevne for selskapet. Inntil videre settes derfor selskapets større fremtidige investeringer på hold. Det betyr at den planlagte utvidelse av settefiskanlegget i Dåfjord på 400 millioner kroner utsettes, heter det videre i meldingen.

Selskapet mener at regjeringens skatteforslag er verken rettferdig eller forutsigbart.

– NRS har en stolt historie, og vi har gjennom årene utviklet vår oppdrettsaktivitet i Troms og Finnmark. Vi ønsker å utvikle selskapet videre og skape arbeidsplasser i distrikts Norge. Vi jakter alltid vekstmuligheter, men nå tør vi ikke. Et godt skattesystem må være både rettferdig og forutsigbart. Regjeringens forslag om grunnrenteskatt er ingen av delene, og setter nye investeringer på vent langs hele kysten. Uforutsigbare rammebetingelser gjør at risikoen oppfattes som for høy, sier konsernsjef Charles Høstlund.