Grieg Seafood må avlive en million fisk etter parasittangrep

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Mattilsynet har varslet Grieg Seafood Finnmark AS pålegg om å destruere fisk i til sammen åtte merder på lokalitetene Laholmen og Vedbotn i Nordkapp kommune.

– Årsaken er høy dødelighet og dårlig velferd som følge av sykdommen systemisk spironucleouse, skriver Mattilsynet i en melding onsdag kveld.

Til sammen står det omtrent en million fisk i disse åtte merdene, fordelt på fire merder på hver av lokalitetene Laholmen og Vedbotn.

Antallet fisk bekreftes i en børsmelding fra Grieg Seafood ASA onsdag kveld, hvor det videre fremgår fisken har en snittvekt på 0,7 kilo. Selskapet presiserer at guidet slaktevolum ikke påvirkes.

Mattilsynet har gitt Grieg Seafood Finnmark AS frist til 25. oktober for å komme med mulige innsigelser til varslene om vedtak.

– Kilden til parasitten antas å være vanninntaket til et ferskvannsanlegg i et begrenset tidsrom mellom høsten 2021 og våren 2022. Det er iverksatt tiltak og ytterligere tiltak er under vurdering. Det har ikke vært påvisninger på dagens generasjon i anlegget, heter det i meldingen fra Grieg Seafood.

– Dårlig fiskevelferd og høy dødelighet

Mattilsynet opplyser at sykdommen er forårsaket av parasitten Spironucleus salmonicida. Det er en sjelden parasittsykdom hos oppdrettsfisk.

Parasitten sprer seg til alle deler av fiskens kropp, muskulatur, indre organer og hud, det dannes byller og sår, og dødeligheten kan være stor. Det er ingen kjent behandling mot sykdommen. Sykdommen er ufarlig for mennesker.

– Utfra historiske erfaringer med sykdommen og sykdomsutviklingen på lokalitetene de siste månedene, vurderer Mattilsynet at helse og velferdssituasjonen ikke kan forventes å bedres i de åtte merdene. Derfor har Mattilsynet varslet vedtak om avliving, skriver Mattilsynet.

Flere påvisninger i Troms og Finnmark

Det er i år påvist infeksjon med systemisk spironucleouse hos laks ved ett settefiskanlegg og syv matfiskanlegg i Troms og Finnmark. Dette gjelder lokalitetene:

  • Adamselv
  • Mårsanjarga
  • Bergsneset
  • Davatluft
  • Stangnes
  • Kleppenes
  • Laholmen
  • Vedbotn


Mattilsynet ble varslet om det første tilfellet i mars 2022, og har siden fulgt opp lokalitetene og gjennomført flere inspeksjoner etter funnene. Tilsynet vurderer fortløpende situasjonen ved de resterende lokalitetene.

Mattilsynet skriver at kunnskap om parasitten og sykdommen er begrenset. Tilsynet har derfor bedt Veterinærinstituttet om bistand, for å vurdere konsekvensene av utbredelsen av sykdommen.