ILA-virus påvist ved AquaGen sitt landanlegg i Steigen

AquaGen sitt landanlegg i Bogen i Steigen kommune. Foto: AquaGen

Etter rutinemessig prøvetaking under stryking av fisk ved landanlegget i Bogen i Steigen kommune, er det påvist ILA-virus i prøve fra én stamfisk.

– Det er ikke registrert forøket dødelighet eller kliniske symptomer hos fisk i anlegget. Fra oppstart av årets strykesesong har AquaGen tatt prøver av i overkant av 5000 stamfisk i Bogen, hvorav én med positivt resultat på ILA-virus.

Det opplyser AquaGen AS i en pressemelding fredag.

Mattilsynet skriver i en melding at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved strykestasjonen 10503 Bogen i Steigen kommune i Nordland fylke.

Anlegget drives av Nordnorsk Stamfisk AS, et selskap der aksjonærene AquaGen AS, Nova Sea AS, Cermaq Norway AS og Nordlaks Oppdrett AS hver eier en fjerdepart.

– Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 17.11.2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 10503 Bogen. Mistanken er basert på resultatet av PCR- analyser gjennomført etter prøvetaking ved lokaliteten, skriver Mattilsynet.

Anlegget i Bogen ble 17. november båndlagt av Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Sporbarhet og sikringsstruktur

– AquaGen gjennomfører individscreening av all stamfisk som strykes i våre produksjonsanlegg. Produksjonsrutinene sikrer sporbarhet av rogn tilbake til enkeltindivid av stamfisk. Ved ILAV-påvisning kan vi med sikkerhet skille rogn produsert av dette individet fra rogn av stamfisk som har testet negativt på ILA-virus, heter det videre i meldingen.

AquaGen fremholder at en robust sikringsstruktur begrenser omfanget.

– I samarbeid med Mattilsynet, gjennomfører vi nå nødvendige tiltak for raskest mulig å komme tilbake i produksjon ved anlegget, avslutter AquaGen.