Havbrukskommunene får snart utbetalt 3 milliarder kroner

Illustrasjonsfoto: Erik Roed / Fiskeridirektoratet

Over 3 milliarder kroner utbetales snart til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Nå kan du se hvor mye din havbrukskommune får utbetalt.

– Kystkommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for oppdrettsnæringa, og summen de nå får er større enn ved forrige tildeling. Det betyr at disse kommunene får mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og utvikling i sine lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

– Regjeringen har sagt at lokalsamfunnene og fellesskapet skal sitte igjen med mer av inntektene som skapes i oppdrettsnæringen langs kysten vår. Nå får kommunene langs kysten og lokalbefolkningen se det konkrete resultatet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Gjennom Havbruksfondet får havbrukskommuner og -fylkeskommuner en andel av inntektene fra lakseauksjoner som blir holdt annethvert år.

Slik fordeles milliardene

142 kommuner og 7 fylkeskommuner vil motta til sammen 3,093 milliarder kroner. Følg lenken nederst i denne artikkelen, for å se Fiskeridirektoratets oversikt over hvor mye som tildeles hver av kommunene og fylkeskommunene.

800 millioner ekstra

Regjeringen har foreslått å øke overføringen, med en ekstra bevilgning på 800 millioner kroner, etter at regjeringens forslag om innføring av grunnrentebeskatning på havbruk, resulterte i lavere priser og inntekter fra auksjon av ny tillatelseskapasitet enn for tidligere år.

Om Stortinget gir sin tilslutning, vil regjeringen utbetale over 3 milliarder kroner; den største utbetalingen i ett enkeltår. I tillegg vil kommunesektoren motta en ytterligere overføring i 2023.

– Det er viktig for forutsigbarheten at kommunene nå vet hva de får å rutte med. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at de skal sitte igjen med en større andel av verdiene som skapes. Det gjør de nå. Sier vi det, så gjør vi det, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Dette er inntekter som kommunene får nå med en gang, og som kan brukes på gode tjenester for folk langs kysten. De nye inntektene som skal komme fra den nye grunnrenteskatten på havbruk er langsiktige inntekter som vil komme senere, i tillegg til pengene som kommer nå. Dette viser at vi har en regjering som ser hele Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det blir sannsynligvis før jul, og senest på nyåret.

Fakta: Om tildelingene fra Havbruksfondet

 • Inntektene til kommunene fra oppdrettsnæringen kommer fra salg av ny kapasitet til fastpris og auksjon, og fra produksjonsavgiften. I år inngår for første gang også inntekter fra konverteringsvederlag for tillatelser til utviklingsformål.
 • Kommunesektorens andel fordeles gjennom Havbruksfondet. 7/8 av fondets inntekter tilfaller kommunene, mens 1/8 tilfaller fylkeskommunene.
 • I 2018 fikk kommunesektoren om lag 2,8 milliarder kroner, og 450 millioner kroner i 2019. I 2020 var utbetalingen 2,25 milliarder kroner, og 1 milliard i 2021.
 • Det er ikke klart hva kommunenes utbetaling i 2023 blir, men departementet anslår at det kommer inn om lag 500 millioner kroner fra produksjonsavgiften i 2023, påløpt i 2022. De samlede utbetalingene fra denne tildelingsrunden blir større enn begge de foregående.
 • En andel av kommunenes inntekter tilfaller kommuner som har klarert ny kapasitet. Disse midlene inngår i utbetalingen for 2023. Kommuner som har avsatt kapasitet i perioden 1. september 2021 – 1. september 2023, vil derfor få en ekstra utbetaling fra denne potten, oppad begrenset til 5 millioner kroner per enkeltkommune.

Fakta: Inntekter til havbrukskommunene fra oppdrettsnæringen

 • For å drive oppdrett av laks og regnbueørret kreves det tillatelse. Nye tillatelser tildeles fra staten mot vederlag. Tidligere har det variert om kommunene har fått noe av inntektene, og hvor stor andel de i så fall har fått.
 • Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Inntektene til Havbruksfondet kommer fra innbetalinger fra oppdrettsaktørene som kjøper vekst, samt fra en produksjonsavgift. Vekst tilbys på miljøets premisser gjennom trafikklyssystemet.
 • Havbruksfondet fordeler kommunesektorens andel av inntekter fra næringen. I perioden 2016-2019 fikk kommunesektoren 80 prosent av salgsinntektene.
 • Stortinget bestemte at kommunene fikk til fordeling en fast sum i 2020 og 2021. I 2020 ble det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 ble det utbetalt 1 milliard kroner.
 • Fra 2021 har næringen vært pålagt en produksjonsavgift, med et anslått proveny på 500 millioner kroner årlig. Disse inntektene tilfaller kommunesektoren i sin helhet. I forbindelse med innførselen av avgiften, ble kommunesektors andel av inntektene fra salg av ny kapasitet redusert til 40 prosent.
 • Inntektene fra Havbruksfondet gir et betydelig tilskudd til kommuneøkonomien for mange oppdrettskommuner. Dette er ekstra inntekter på toppen av ordinære tilskudd og som disponeres fritt.

Kilde: NFD

pdfOversikt: Utbetalinger fra Havbruksfondet 202239.94 KB39.94 KB