Pålegg om utslakting av oppdrettstorsk i Nordland

Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Fiskeridirektoratet har pålagt Norcod AS utslakting av to merder på lokalitet i Frosvika i Meløy kommune, etter funn av kjønnsmoden torsk i anlegget.

I forbindelse med pålegg om å gjennomføre en vurdering av modningsgrad på torsken på NorCods lokalitet i Frosvika, ble det funnet fisk som er i ferd med å utvikles til gytemoden fisk i flere merder.

Det fremgår av en melding fra Fiskeridirektoratet fredag kveld.

Fiskeridirektoratet har derfor gitt selskapet pålegg om utslakting i to, av fem merder, innen fire uker. Samtidig kreves videre kontroll og rapportering av modning i de resterende tre merdene.

– Vi følger saken nøye, og vil pålegge ytterligere utslakting dersom situasjonen forverrer seg, skriver Fiskeridirektoratet avslutningsvis i meldingen.