ILA påvist ved Nye Hessvik i Ullensvang

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 35897 Nye Hessvik i Ullensvang kommune i Vestland fylke, der Bremnes Seashore AS og AS Bolaks driver oppdrett av laks.

Bremnes Seashore AS varslet Mattilsynet 27. januar 2023 om ILA-mistanke. Den 31. januar 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 35897 Nye Hessvik for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 8. februar 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet onsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Lokaliteten er under utslakting

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.