ILA påvist ved Djupevika i Tysnes

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 26595 Djupevika i Tysnes kommune i Vestland fylke, der Lerøy Vest 2 AS driver oppdrett av laks.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 25. januar 2023 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 26595 Djupevika. Mattilsynet tok ut prøver 2. februar 2023 av fisk ved lokalitet 26595 Djupevika for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen den 9. februar 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.