ILA påvist ved Apalvikneset i Ullensvang

Laks til slakting. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 29816 Apalvikneset i Ullensvang kommune i Vestland fylke.

Bremnes Seashore AS, Fremskridt Laks AS og AS Bolaks driver oppdrett av laks på lokaliteten.

Bremnes Seashore AS varslet Mattilsynet 30. mai 2023 om en mulig mistanke om ILA på fisk ved lokalitet 29816 Apalvikneset. Mattilsynet tok 1. juni 2023 ut prøver av fisk ved lokaliteten, for eventuell verifisering av diagnosen.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 8. juni 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Ligger i en restriksjonssone

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Det vil om kort tid bli vurdert om restriksjonssonen skal justeres for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone, og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.