ILA påvist ved Hidlekjerringa i Strand

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 33797 Hidlekjerringa i Strand kommune i Rogaland fylke, der Seashore Sjø AS driver oppdrett av laks.

Seashore Sjø AS varslet Mattilsynet 17. juni 2023 om ILA-mistanke. Den 20. juni 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 26. juni 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, skriver Mattilsynet i en melding mandag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Seashore Sjø AS er et selskap i konsernet Bremnes Seashore AS.

Vurderer pålegg om tømming av lokaliteten

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vurderer pålegg om tømming av lokaliteten.

Mattilsynet vil innen kort opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.