Avslører sykdom hos laks med biomarkører

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Frode Oppedal / Havforskningsinstituttet

Forskere ved Veterinærinstituttet har de siste årene jobbet med å finne biomarkører som kan avsløre sykdom hos laks og andre dyr. Dette har gitt resultater, spesielt for en laksesykdom.

Det melder Veterinærinstituttet.

Biomarkører kan oversettes til «biologiske indikatorer» som frigjøres fra indre organer ved sykdom og skade. Det har manglet gode biomarkører for sykdom hos mange dyrearter, og et av målene i for Veterinærinstituttets satsning har vært å øke biomarkør-repertoaret innen veterinærdiagnostikk.

Protein øker i tidlig fase av hjerte- og skjelettmuskelbetennelse

En av de mest utbredte virussykdommene i lakseoppdrett er hjerte- og skjelettmuskelbetennelse. Forsøk gjort på veterinærinstituttet har vist at noen proteiner som også i pattedyr er knyttet til infeksjon og hjertesykdom, er gode markører i denne sykdommen. De kan påvises flere uker før fisken blir syk. Det var også tydelige endringer i fettstoffer i laksens blodplasma i en tidlig fase av sykdommen. Mer om funnene blir publisert i vitenskapelige artikler framover.

En annen studie har vist at også laksens hudslim kan reflektere endringer inne i kroppen, og det er en korrelasjon mellom endringer i plasma og slim. Forsøkene viser også at slim er mer forskjellig enn man skulle tro, og slim fra hud og slim fra gjeller har ikke samme innhold.

– Forskningen på biomarkører hos dyr og fisk er fortsatt i en ganske tidlig fase, men det er stor aktivitet og fremgang på feltet. Kjennskap til stadig flere biomarkører legger grunnlaget for en mer effektiv diagnostikk basert på prøver fra blod og slim, sier forsker og prosjektleder Maria Dahle ved Veterinærinstituttet.

Strategisk satsing

BIO-Direct (Biomarkers and Bioassays for Veterinary Research and Diagnostics) har vært en strategiske satsning for Veterinærinstituttet gjennom de siste 4,5 år. Bruk av biomarkører kan bidra til rask og spesifikk sykdomspåvisning hos flere dyrearter inkludert laks.

– Prosjektet har gitt et kunnskapsløft på dette området, og i tillegg bidratt med organlignende cellelinjer som kan erstatte forsøksdyr. Cellelinjene kan benyttes som et «Bioassay» og avsløre skadelige effekter av mikroorganismer og miljøfaktorer, skriver Veterinærinstituttet.