Restauksjon av oppdrettstillatelser er fullført

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Emil Bremnes / NFD

Nærings- og fiskeridepartementet har avsluttet auksjonen av den resterende tillatelseskapasiteten til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, som ikke ble solgt på auksjon i 2022.

– Regjeringen vil ha vekst i havbruksnæringen innenfor kontrollerte og bærekraftige rammer. Det har vært stor interesse for restauksjonen og konkurransen om tillatelseskapasiteten har vært høy, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Det ble solgt 8243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), fordelt over fem produksjonsområder. Det samlede vederlaget for auksjonen ble 1,5 milliarder kroner. Dette innebærer at all vekst som ble tilbudt i 2022 nå er solgt.

– Auksjonen viser at det fremdeles er attraktivt å investere i havbruk, og en betydelig andel av disse inntektene vil fordeles tilbake til kystkommuner- og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kommunal sektors andel av midlene vil bli utbetalt i løpet av 2023.

Fakta om auksjonen

Tillatelseskapasitet måles i maksimal tillatt biomasse (MTB), som angir hvor mye tonn fisk man kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Hovedauksjonen ble gjennomført fra 12. til 13. oktober 2022. Det ble da solgt 24.644 tonn MTB, til et samlet vederlag på 3,8 milliarder kroner.

Etter hovedauksjonen gjenstod det 8.243 tonn usolgt MTB som ble tilbudt på restauksjonen.

Restauksjonen ble gjennomført fra 2. oktober til 5. oktober 2023.

Det er Fiskeridirektoratet som har stått for den praktiske gjennomføringen av restauksjonen, og detaljer om utfallet av auksjonen er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet.