Eksportpris kr 28,31 i uke 39

Del saken

Eksportprisen for fersk laks falt fra uke 38 til uke 39 i 2009. 

- I perioden 19. september til 21. september var det stopp i EDI-trafikken hos en av underleverandørene av teletjenester som benyttes ved tolldeklarering. Stoppen oppstod lørdag kl 03.00, og ble ikke løst før mandag morgen ca. kl 09.30. 

- Som en følge av dette ble deklarasjoner sendt fra deklaranter, som benyttet denne leverandøren i dette tidsrommet, ikke behandlet i TVINN (Tollvesenets elektroniske fortollingssystem) før mandag morgen.

Les også: Nedgang i eksportprisen for fersk laks 23.09.2009 

- Dette medførte at disse deklarasjonene først kom med i uke 39. Av den grunn blir kvantumstallene noe for høye, opplyser Statistisk sentralbyrå. 

 
Veke 

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
 
         
39 12 990 28,31 1 028 33,44
         
38 10 904 29,76 655 35,14
37 12 080 30,91 1 025 34,14
36 11 090 29,83 1 038 33,81
35 11 458 29,10 986 35,12
34 10 898 30,32 787 35,33
33 10 821 30,44 663 34,12
32 10 678 31,32 474 35,70
31 9 966 34,21 395 37,76
30 9 717 37,97 452 35,97